Široké a zároveň obvykle kratší (jen 9‘-9‘5‘‘) paddleboardy určené ke sjíždění divočejších řek. Jsou oblíbeným náčiním dříve aktivních vodáků, kteří jsou doma v korytech horských říček a rychle tekoucích řek. Jsou vždy vybaveny pevnými nízkými ostruhami, schopným překonat i mělká místa řek. Rovněž jejich vejčitý tvar je specifický a spolu s velkým výtlakem (min. 300 litrů) přispívá k mimořádné stabilitě a zároveň výborné manévrovatelnosti ve zpěněných peřejích.