Házecí pytlíky

Házečka je vodácký záchranný prostředek zjednodušující vyproštění osoby z nebezpečného místa ve vodě. Tvoří ji lano zabalené do pytlíku. V případě pádu osoby do vody, například na divoké vodě při vypadnutí z raftu nebo po převrácení kánoe ve vývařišti pod nebezpečným jezem, hodí záchrance zachraňovanému házecí pytlík do vody a přitom drží konec odmotávajícího se lana. Zachraňovaného po zachycení může vytáhnout z vody na břeh nebo k lodi.