ZUBEHÖR FÜR PADDLER - Paddelkonstruktion - YP spojka