Nafukovací čluny, lodě, kanoe, kajaky a rafty GUMOTEX

Nafouknutí, použití a skládání nafukovacího člunu

Nafouknutí člunu

Obsluha ventilu
Plnicí ventil GUMOTEX umožňuje nafukování člunu pístovou ruční pumpou, nebo šlapací pumpou, při použití příslušné redukce.
Otevření ventilu
Sejměte krytku ventilu pootočením proti směru hodinových ručiček. Zatlačte na oranžový trn ventilu, mírně pootočte a uvolněte tlak, tak aby mohl trn dosednout do nižší polohy. Případně opakujte.
Uzavření ventilu
Zatlačte na oranžový trn ventilu a mírně jím pootočte. Pružinka ventil sama vrátí do vyvýšené polohy. Nasaďte krytku ventilu a mírně ji utáhněte ve směru hodinových ručiček.

NOVÝ TYP VENTILU - PUSH-PUSH
U nového typu ventilu už není potřeba při stisknutí trn ventilu pootáčet. Stačí pouze zmáčknout.

UPOZORNĚNÍ
Při použití člunu vždy uzavírejte ventil krytkou. Zamezíte tím průniku nečistot do ventilu, které mohou být v budoucnu příčinou případných netěsností.

Dofouknutí člunu
Pokud člun nafukujete na břehu, po umístění člunu do vody může dojít (v závislosti na teplotě vody) ochlazením k zmenšení tlaku v komorách. Proto je vhodné člun po namočení ještě dofouknout na správný tlak.

Nafouknutý člun nikdy nenechávejte na slunci!
Pokud člun není ochlazován vodou, teplota vzduchu ve člunu přesahuje po vyhřátí přes 50°C a tlak ve válcích výrazně vzroste, což může mít za následek destrukci člunu. Proto, vždy za slunečných dnů odkládejte člun na stinné místo, případně podle potřeby upouštějte vzduch ze vzduchových komor.

Sestavení člunu

Ke každému člunu je dodávána příručka uživatele, kde naleznete podrobný návod na správné sestavení člunu.

Skládání člunu

Obecně doržujte následující postup:
- Při přemysťování neste člun ve vzduchu - nesmýkejte je po zemi.
- Člun skládejte na čistém místě. Pozor na ostré předměty pod ním (střepy, kamení, kovové předměty). 
- Před samotným skládáním zbavte člun nečistot a důkladně usušte ze všech stran. Ve člunu nesmí zůstat ostré předměty.
- Pokud je jimi člun vybaven, vytažením kolíčků vyfoukněte přední nožní opěrku a sedačky. Sedačky vyjměte ze člunu.
- Zatlačením na trn ventilu, jeho pootočením, otevřete ventily a vyfoukněte vzduch z hlavních komor.
- Vyfukování lze urychlit rolováním člunu směrem k ventilům.
- Po vytlačení vzduchu člun rozložte tak, že dno leží na zemi a boční válce jsou přeloženy dovnitř. Potom člun přeložte v podélném směru napůl a skládejte ho směrem k ventilům.
- Sbalený člun zajistěte přiloženým řemínkem a vložte i s příslušenstvím do přepravního vaku.

Použití člunu na moři

Člun je vyroben z vysoce kvalitního materiálu, který odolává mořskému prostředí. K dovolené u moře jsou určeny všechny rekreační kajaky a pro delší putování kolem pobřeží i mořský kajak Seaker. Po ukončení pobytu u moře doporučuje člun důkladně vyčistit a oplachnout sladkou vodou a vysušit, aby během následujícího skladování nebyl člun vystavován zbytečně agresivnímu prostředí a snižována jeho životnost.

©2002-2013 Nafukovací Čluny.cz